Afgerond

 
Interim apotheker/Diversen

 

Vanaf 10-2017 t/m 03-2018: Interim beherend apotheker, i.v.m. overdracht via DNFS, bij de Rembrandt Apotheek te Amstelveen. Tevens reorganisatie in gang gezet.

Vanaf 07-2017 t/m 09-2017: Interim-apotheker bij Apotheek 't Rikkelder te Ruurlo.    


Vanaf 02-2015 t/m 12-2015: Interim-accountmanager Farmacie bij AstraZeneca BV.
 
Vanaf 12-2013 t/m 12-2014: Directeur/apotheker van de Dienstapotheek Arnhem en Omgeving BV. 
Vanaf 12-2013 t/m 10-2014: Directeur Farmaceutische Zorggroep Arnhem BV.

-Interim beherend apotheker te Tubbergen vanaf medio januari 2009. Enerzijds ter vervanging van een collega, anderzijds ter reorganisatie c.q. turnaround van de apotheek en het team.Naast de succesvol verlopen reorganisatie met een sterke focus op heldere aansturing, afslanking en efficiëntie, is de apotheek eind 2009 ook HKZ-gecertificeerd. Verder is een central-fillconcept geoperationaliseerd. Gedurende het eerste kwartaal van 2010 worden t.b.v. het verzorgingshuis en overige patiënten die nu nog de Pharmatray gebruiken, de Baxterrollen geïntroduceerd. Daarnaast wordt een centraal werkende bereidingsunit afgebouwd.Het resultaat zal zijn: een apotheek die geheel en al (zowel qua structuur als bedrijfsmatige kengetallen) toegerust is op de huidige/toekomstige marktuitdagingen.Per 03-07-2010 is deze opdracht succesvol afgerond.

-Vanaf september 2007 actief als interim-beherend apotheker bij Service Apotheek Stadskanaal, te Stadskanaal. In die hoedanigheid onder andere het team gereorganiseerd, de overgang naar het nieuwe AIS Mira-ASP begeleid, distributiemodule (Baxterrollen) ten behoeve van verzorgingshuis geïmplementeerd, Robopharma-robot geoperationaliseerd, bedrijfsovername per 01-2008 verwerkt en betrokken bij de verhuizing naar nieuwe AHOED-locatie per eind maart 2008. Opdracht is per 01-09-2008 succesvol afgerond.
-Waarneming medio 2006 te Borne.
-Waarneming en (begin van) implementatie van reorganisatie te Assen gedurende tweede helft van 2004.

Coaching & Sparring

·  Coaching van jonge collega-apotheker in nieuwe werkomgeving.

·  Coaching van nieuwe dienstverlenende ondernemer in farmabranche.

·  Begeleiding van jonge collega-apotheker in nieuwe rol als beherend apotheker.

 

Trainingen & Opleidingen

·  Opstellen en verzorgen van de succesvolle 5-daagse pilot-cursus voor algemeen ondersteunend medewerkers ten behoeve van Alliance Apotheek, eind 2007.

·  Opstellen en medeverzorgen van de ‘Basiscursus Apotheekbereiding De Vier Vijzels’ (bestaande uit 6 dagdelen) ten behoeve van de medewerkers van de centrale bereidingsapotheken in de periode 2006-2007.

·  Opstellen en medeverzorgen van een cursus voor alle kwaliteitszorgmedewerkers van apotheekvestigingen van De Vier Vijzels.

·  Begeleiding Kring-apotheekwerkgroep met betrekking tot implementatie Kring-Kwaliteitszorgsysteem.

·  Verzorgen van teamtraining over kwaliteitszorg voor medewerkers van de ziekenhuisapotheek van het Flevo-ziekenhuis te Almere eind 2006.

·  Gastdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van de apothekersopleiding.

·  KOSLO consultancy BV treedt op als uitvoerend producent van KOMBI/college. Inmiddels zijn ruim 135 cursisten begroet.

·  Basiscursus kwaliteitszorg te Almere in opdracht van Aposervice eerste helft 2005.

 

Organisatieadvies & Projecten

·  Projectleider/voorzitter van het project 'Medicatievoorziening' van de CarintReggelandgroep (CRG) gedurende de tweede helft van 2009.

      Het doel was om te komen tot een advies richting de Raad van Bestuur van de CRG omtrent: 

a.     nieuwe procesbeschrijvingen aangaande de medicatievoorziening voor alle cliëntyperingen van de CRG; 

b.     een nieuwe opzet van de medicatievoorziening rekening houdend met zowel maximale medicatieveiligheid voor de cliënt als een optimale efficiëntie voor de CRG;  

c.     een concept implementatieschets.

·  Interim invulling Manager Zorgprocessen Kring-apotheek BV eind 2008.

·  Succesvolle werving en bemiddeling bij functie-invulling van leidinggevende in zeer grote apotheek.

·  Ten behoeve van een openbare apotheek is een teamsessie gerealiseerd ten aanzien van de teamsfeer en de introductie van een nieuwe functie (namelijk AA variant FPZ).            

 

 

 

 

 

 

                                                            ©2006-2018 KOSLO consultancy BV