Organisatieadvies & projecten


Door het sterk veranderende speelveld in de zorg wordt van de zorgorganisaties zelf ook een verandering gevraagd, dan wel vereist.

Organisatieadvies
KOSLO consultancy BV analyseert, adviseert en levert hulp bij de implementatie van de verbeterplannen, zowel op het gebied van de organisatie (structuur en cultuur) als van de onderliggende bedrijfsprocessen. 
 
Projecten
KOSLO consultancy BV participeert in projecten waarbij kennis van de farmaceutische sector (en haar cultuur) noodzakelijk zijn om tot resultaat te komen. 
De bijdrage aan de projecten kan zowel inventariserend, uitvoerend als beleidsmatig van aard zijn.

 

                                                            ©2006-2018 KOSLO consultancy BV