Procesbegeleiding


Zorgprofessionals kennen binnen de eigen werkzaamheden een grote mate van autonomie. De huidige tijdsgeest en externe belanghebbenden vragen van de zorgprofessional echter een steeds grotere mate van inhoudelijke en economische samenwerking en verantwoording hierover.

Binnen de samenwerkingsrelaties of zakelijke contractsrelaties worden inzichten en vaardigheden vereist, die niet standaard aan bod zijn gekomen in de professionele opleiding.

Een procesbegeleider die wel de taal spreekt en snapt van de zorgprofessional, maar geen inhoudelijke of financiële belangen heeft, kan een goede bijdrage leveren aan de voortgang en de kwaliteit van de samenwerking c.q. de contractsonderhandelingen.

Aangeboden wordt:

· Procesbegeleiding bij samenwerkingstrajecten tussen zorgaanbieders

Inter- en intraprofessionele samenwerking in de zorg kan op vele manieren, en in verschillende maten van intensiteit en (formele) verbondenheid.

Naarmate de intentie tot samenwerking minder vrijblijvend wordt en de gewenste samenwerkingsvorm een formeler, dan wel juridischer karakter krijgt, neemt vaak de behoefte toe aan een onafhankelijk persoon die zorgt voor voldoende structuur, zakelijkheid, democratie en voortgang in het proces.

Helderheid realiseren ten aanzien van ieders verwachtingen en behoeftes en analyse van knelpunten in combinatie met proces- en oplossingsgericht denken en doen, zijn activiteiten die door de procesbegeleider ingezet worden om resultaat te boeken.

 

                                                            ©2006-2018 KOSLO consultancy BV