Coaching & Sparring

Vertrouwelijke gesprekken met een onafhankelijke praktijkdeskundige die de taal en cultuur van de zorg begrijpt.

KOSLO consultancy BV beschikt over een landelijk gelegen gesprekslocatie die het vergemakkelijkt om uit de dagelijkse beslommeringen te stappen en die daarmee ook de noodzakelijke ‘afstand tot het werk’ mogelijk maakt.

· Coaching;  
Bijvoorbeeld voor jonge zorgprofessionals waarbij concrete handvatten geboden worden om de eigen visie en het professionele functioneren te toetsen en verder te ontwikkelen. 
  
· Sparring; 
Wanneer de behoefte bestaat om in vertrouwen met een praktijkdeskundige te ‘spiegelen’ en zodoende de eigen (bedrijfs)visie te toetsen c.q. verder te helpen vormen, en keuzes en hun mogelijke consequenties te analyseren. 

 

                                                            ©2006-2018 KOSLO consultancy BV